Do Vánoc 2024 zbývá:
 
 

Oslavy konce roku už tradičně provází atmosféra všeobecného veselí, dobrého jídla a pití. Ne vždy tomu bývalo právě tak. Nutno dodat, že tyto hlučné radovánky přineslo až minulé (tedy 20.) století. Dříve bývalo zvykem očekávat příchod nového roku ve zbožném rozjímání a silvestrovský večer byl vyhrazen návštěvám kostela, kde lidé děkovali za vše dobré v roce právě uplynulém a prosili o zdar a štěstí v roce nadcházejícím.