Do Vánoc 2024 zbývá:
 
 

Prapůvodní jméno Silvestr patřilo v dobách dávno minulých vůdci křesťanské církve, který žil za panování římského císaře Konstantina Velikého (vládl 306 až 337). Pro šíření na tehdejší dobu troufalých křesťanských myšlenek se musel Silvestr zpočátku před císařovým majestátem častokrát skrývat v lesích kolem Říma. (Odkud také přenesený význam slova Silvestr, což značí „lesní“.) Silvestr „římský“, o kterém je řeč a který zemřel 31. prosince 335, měl rozhodně lví podíl na vydání císařského milánského ediktu v roce 313, který byl jakýmsi tolerančním patentem, poskytujícím svobodu křesťanského vyznání a zastavující dlouholeté krvavé represe proti zastáncům tohoto učení.

silvestr histrory

  
 

Napiš komentář