Do Vánoc 2024 zbývá:
 
 

Ondřej byl původem galilejský rybář. Pocházel z Betsaidy. Kristus si jej podle evangelií zvolil jako jednoho ze svých apoštolů. Za svého života podnikal Ondřej misijní cesty do Malé Asie, Řecka a Ruska, kde přesvědčoval bezvěrce o křesťanské víře v jednoho Boha, tak jak jej to učil Kristus. Zachraňoval lidi před hříchem a uzdravoval nemocné. Za svou víru byl Římany ukřižován.

Svatý Ondřej je nejčastěji zobrazován jako starý muž s dlouhými, bílými vlasy a vousy, v pravici drží knihu evangelií a opírá se o kříž ve tvaru X, na němž byl podle legendy umučen. Nebo je také zobrazován s rybářskou sítí jako patron rybářů, sedláků a nosičů vody.

V lidové tradici je svatý Ondřej považován za ochránce nevěst. Proto se v den jeho svátku dodržovaly zvláštní magické úkony – věštby, spojené především s dívčími vdavkami. Těmto soukromým praktikám se v lidové víře přikládala velká vážnost a mohly se tedy provádět jen v určité dny.

Ondřej

Jedním z pokusů o nahlédnutí do budoucnosti bylo lití olova. Tvar vytvořeného odlitku připomínající například určité nářadí dívce napovídal, za jakého řemeslníka má naději se v příštím roce vdát. Jinde chodila děvčata klepat o půlnoci na kurník. Když zakokrhal kohout, znamenalo to vdavky, když se ozvala slepice, další rok čekání.
„Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes.“- Děvčata chodila třást bezem, jinde plotem a přitom naslouchala, z které strany se nejdřív ozve psí štěkot. Věřila, že z toho směru může přijít ženich. 
 

Napiš komentář