Do Vánoc 2024 zbývá:
 
 

Svatá Kateřina žila podle legendy v egyptské Alexandrii na počátku čtvrtého století našeho letopočtu. Byla dcerou krále Kosta. Nechala se pokřtít a snažila se přesvědčit pohany a císaře Maxentia o své pravé víře v jednoho Boha. Císař chtěl půvabnou dívku získat a přesvědčoval ji pomocí mudrců i sám, že její víra je špatná. Kateřina však neustoupila. Císař ji dal zbičovat a posléze mučit čtyřmi speciálně vyrobenými koly pobitými hřeby. Kateřina přestála i toto mučení a císař Maxentius ji nakonec nechal setnou mečem. O životě a skonu svaté Kateřiny však existují také další verze.

25. listopadu se lidé scházívali na poslední taneční zábavě před vážným obdobím adventu. Někde se jí účastnily maškary, jinde platilo „ženské právo“ – to znamená, že si ženy vybíraly své tanečníky, ale také se staraly o občerstvení a platily „muziku“. Tanečnice se nakonec rozloučily se svými partnery malým dárkem: kytičkou, koláčem nebo vrkočem.

Svatá Kateřina

V tento den se dodržoval přísný zákaz práce se vším, co mělo kola. Stály mlýny, povozy, ale také kolovraty – na připomínku legendy o krásné a učené dívce Kateřině, která za svoji neoblomnou víru v Boha měla být usmrcena právě koly. 
 

Napiš komentář