Do Vánoc 2024 zbývá:
 
 

Vánoce u nás patří k nejoblíbenějším svátkům v roce. Ohlašují a oslavují příchod Spasitele, stejně tak jako symbolický nástup slunovratu. Lidé si v tomto období projevují vzájemným obdarováním lásku, náklonnost, vděčnost.

Vánoce jsou svátky míru, klidu a pokoje. V této době umlkalo i řinčení zbraní. Naši předkové se na prožití Vánoc důkladně připravovali. A to nejen křesťanskou pokorou a díkůvzdáním. Z pohanského vítání slunce přešli k vítání Vykupitele, k přijetí daru milosti v naději na příznivější budoucnost. Předvánoční doba byla ve znamení zkrášlování, čištění a uklízení celého obydlí, aby bylo připraveno k přijetí hosta z nejvzácnějších. Svátky narození Ježíše Krista byly doprovázeny tradičními rituály, k nimž později patřilo i zdobení vánočního stromku, symbolu Vánoc. K Vánocům také patří i nejrůznější dekorace, které lidé zhotovovali s velkou fantazií. Mnohé ozdoby lze právem nazvat ojedinělými uměleckými dílky. Ty nejkrásnější byly vlastnoručně vyrobeny z různých přírodních materiálů, jakými bylo dřevo, šustí, sláma, sušené plody nebo i papír.

Historie Vánoce

Čas s sebou bere mnohé do zapomnění. Zanikne důvod, zanikne i zvyk. Jiné svátky přetrvávají, ale čas a lidské generace je přetvářejí tak, že se dnes už jen dohadujeme, jaký měly původně smysl a podobu. Proto jsme pro Vás vytvořili jakýsi krátký přehled významných dnů předvánočního času, které se dříve uctívaly. 
 

Napiš komentář